【Freedom 迷你按摩槍】聖誕禮物推介 網店優惠$280

就快又到聖誕節,好多公司都會舉行 Party 仲會交換禮,如果預算不多,又想買到實用的產品,不妨考慮這件 Freedom 迷你按摩槍,網店獨家優惠都只係 $280,機身提供 4 段力度選擇,隨附 4 種按摩頭,可以迎合全身肌肉群使用,而且輕巧至僅重 0.5 kg,帶出街用都好方便。

購買:Freedom 迷你按摩槍

來源:【聖誕禮物推介】Freedom 迷你按摩槍 網店優惠$280

kennechu.info X Aiyo0o.com 獨家優惠碼「k10」購買禮券

發佈留言

0 留言