【Kodak MiniShot 即影即有相機】韓國製 柯達 MS-210 可連手機印相 消費券購物推介

電話影相係好方便,如果可印出來成為真實的相片,仲可以製成珍貴回憶的小禮物,而 柯達 Kodak MiniShot 即影即有相機 MS-210,不單是一部即影即有的相機,同時仲可以藍牙連接 iPhone 或 Android 電話,把電話內的相片直接印出來。

由韓國製造的 柯達 Kodak MiniShot 即影即有相機 MS-210 配備 1000 萬像素自動對焦及自動曝光系統,支援曝光、白平衡、伽馬色彩控制按鍵、 LED 補光,只需一分鐘內即打印完美的 2R 相片或貼紙相片,而且有 1.7 吋 LCD 取景器,即時就知道拍攝或打印時的效果。

現時網店 Aiyo0o.com 接受 Tap&Go 以 Master 卡結帳,即可使用電子消費券購物,點入以下連結購買即享特價優惠之外,仲有免費送貨服務。

購買:柯達 Kodak MiniShot 即影即有相機 MS-210

來源:【消費券購物推介】韓國製 柯達 Kodak MiniShot 即影即有相機 MS-210

kennechu.info X Aiyo0o.com 獨家優惠碼「k10」購買禮券

發佈留言

0 留言