【 Pokémon Go 】新手入門、攻略 教你即捉比卡超全球陷入一片狂熱的手機遊戲程式《 Pokémon Go 》,雖然已經正式上架多時,但一直都只是歐美日等其他地區,而香港雖曾短暫開放,但官方好快就封鎖地圖,令香港人十分失望又期待,而日前都終於都正式開放香港地區,不少人即時化身精靈訓練員,今次就同大家介紹《 Pokémon Go 》的新手入門即捉比卡超攻略與官方後續情報,等大家拿起手機通街走,捕捉珍貴又喜愛的小精靈! 開通遊戲之後,大家就會進入角色設定,可選男或女角、皮膚、頭髮、面形和搭配的服飾,就可以開始玩,當收服第一隻精靈後,系統會要求玩家改一個名字。

既然玩得《Pokémon Go》當然就係想捉齊,原故事中主角小智最基本的4隻小精靈小火龍、奇異種子、車厘龜,以及「很想去捕捉牠」的比卡超。在遊戲開始的時候,除了比卡超之外,其他三隻小精靈都在身邊任你揀其中一隻收服,由於是教學所以過程十分簡單,但想捉比卡超的話,秘訣就是先要無視牠們,再四處走多一陣,玩家就會遇上比卡超,這時候就要抓緊機會收服牠了。


當玩家完成《Pokémon Go》一系列的教學之後,大家就可以自行上路,搜尋及捕捉小精靈,而以下就會向大家解說幾個小技巧。

1.在遊戲介面中,大家看見地圖之外,更可以在下方看到工具列,而左方就可以看到附近出現的小精靈,透過影子就大概猜到是甚麼精靈,而影子下方的腳印,更可以知道牠們與玩家的距離。(0腳印:在附近、1腳印:10米內、2腳印:100米內、3腳印:1公里內)。

2.隨著遊戲進行,玩家要面對更高cp值的小精靈,難道自然就會大增,這時就要用上一個小方法,就是在捕捉時要按住畫面中的圓圈,當亮起紅、橙、綠色就知道其難度,然後透過技巧及道具或高級精靈球來提升捉到的機會。

3.想更快找到小精靈?就要使用Incense了!這種道具可吸引在玩家身邊的小精靈,另一種道具Lure Module,就是在Pokestop使用,目的都是同樣吸引更多小精靈,如果是和一班同道人玩的話,更可以分享當中的功能。


4.前文就教了大家要按住畫面中的圓圈知道難易度,但在捕捉方面,同樣地按住圓圈,就會自動收縮,當圈圈去到最細的時候才捉,就可以增加成功率,更會得到NICE、GREAT、EXCELLENT的評價,以及額外的10、50、100 EXP。而在拋出精靈球前,也可以「Chok」精靈球,用順時針或逆時針的方式搖晃,以達到發光,在這時侯捕捉成功也會加分。相反地,掉出很多精靈球也未能收服小精靈,牠們就會逃走啊!

5.在原故事中,有隻小精靈叫伊貝,牠可以成長為電水火3種屬性的其中一種,在《Pokémon Go》中,如果玩家都想自己的伊貝進化到想要的屬性,就要替牠改一改名字了,水系:Rainer、火系:Pryo、電氣系:Sparky,這樣就可以成長為指定的屬性了。

發佈留言

0 留言